Supraba Ika Sari, S.Pd, M.Pd
NIK:
NIP: 197907052008012006
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Pendidikan Biologi Unimed
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata pelajaran Biologi
Alamat :

081370357045
ikasarimdcadlg@gmail.com
https://www.facebook.com/BSCsman11mdn