Nurmaida Samosir, S.Pd
NIK:
NIP: 19721214200701206
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Labura
Agama: Katholik
Pendidikan: Sarjana Pendidikan (S1)
Jurusan: Ekonomi
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat :

082166275113